هاست لینوکس مدیریت شده بر روی سرورهای بسیار قدرتمند آپتایم 99.9% گارانتی شده همراه با 24 برابر خسارت خاموشی

500 مگابایت فضای حرفه ای لینوكس
770,000 تومان Annually
گواهینامه SSL رایگان
 • 500 مگابایت فضای دیسک
 • 5000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 5 ایمیل اکانت ایمیل
 • 5 دامین ساب دامین
 • 5 دامین ادان دامین
 • 5 دیتابیس بانک اطلاعات
1000 مگابایت فضای حرفه ای لینوكس
1,100,000 تومان Annually
گواهینامه SSL رایگان
 • 1000 مگابایت فضای دیسک
 • 10000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 10 ایمیل اکانت ایمیل
 • 10 دامین ساب دامین
 • 10 دامین ادان دامین
 • 10 دیتابیس بانک اطلاعات
2000 مگابایت فضای حرفه ای لینوکس
1,500,000 تومان Annually
گواهینامه SSL رایگان
 • 2000 مگابایت فضای دیسک
 • 20000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 20 ایمیل اکانت ایمیل
 • 20 دامین ساب دامین
 • 20 دامین ادان دامین
 • 20 دیتابیس بانک اطلاعات
3000 مگابایت فضای حرفه ای لینوکس
1,800,000 تومان Annually
گواهینامه SSL رایگان
 • 3000 مگابایت فضای دیسک
 • 30000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 30 ایمیل اکانت ایمیل
 • 30 دامین ساب دامین
 • 30 دامین ادان دامین
 • 30 دیتابیس بانک اطلاعات
5000 مگابایت فضای هاست حرفه ای لینوکس
2,200,000 تومان Annually
گواهینامه SSL رایگان
 • 5000 مگابایت فضای دیسک
 • 50000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 50 ایمیل اکانت ایمیل
 • 50 دامین ساب دامین
 • 50 دامین ادان دامین
 • 50 دیتابیس بانک اطلاعات
10000 مگابایت فضای هاست حرفه ای لینوکس
200,000 تومان Monthly
گواهینامه SSL رایگان
 • 10000 مگابایت فضای دیسک
 • 100000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 100 ایمیل اکانت ایمیل
 • 100 دامین ساب دامین
 • 100 دامین ادان دامین
 • 100 دیتابیس بانک اطلاعات