خونریزی قلبی - Heartbleed

براساس اطلاعیه دیتاسنتر در روز سه شنبه 19 فروردین 1393 متوجه یک حفره بزرگ امنیتی بر روی پروتکل OpenSSL   شدیم که به تازگی توسط یکی از محققان گوگل به نام نیل میتا کشف شده است. این باگ به شخص نفوذگر ... ادامه مطلب »

11th Apr 2014