هاست لینوکس بر روی سرورهای قدرتمند شرکت EUKHOST انگلستان

همراه با 30 روز گارانتی برگشت وجه

50 مگابايت فضای لينوكس حرفه ای


 
350,000 ريال
Annuale

بکاپ روزانه، هفتگی و ماهیانه بر روی سرور دیگری در کشور امریکا
Anti D-Dos سخت افزاری
Anti Exploit
یک ماه تضمین برگشت پول


   50 مگابایت بر روی سرورهای قدرتمند EUKHOST انگلستان فضای دیسک

   500 مگابایت پهنای باند ماهیانه

   5 ایمیل اکانت ایمیل

   5 دامین ساب دامین

   5 دامین ادان دامین

   5 دیتابیس بانک اطلاعات

   99.9% گارانتی شده همراه با 24 برابر خسارت خاموشی آپتایم

100 مگابايت فضاي حرفه اي لينوكس


 
550,000 ريال
Annuale

بکاپ روزانه، هفتگی و ماهیانه بر روی سرور دیگری در کشور امریکا
Anti D-Dos سخت افزاری
Anti Exploit
یک ماه تضمین برگشت پول


   100 مگابایت بر روی سرورهای قدرتمند EUKHOST انگلستان فضای دیسک

   1000 مگابایت پهنای باند ماهیانه

   10 ایمیل اکانت ایمیل

   10 دامین ساب دامین

   10 دامین ادان دامین

   10 دیتابیس بانک اطلاعات

   99.9% گارانتی شده همراه با 24 برابر خسارت خاموشی آپتایم

200 مگابايت فضاي حرفه اي لينوكس


 
900,000 ريال
Annuale

بکاپ روزانه، هفتگی و ماهیانه بر روی سرور دیگری در کشور امریکا
Anti D-Dos سخت افزاری
Anti Exploit
یک ماه تضمین برگشت پول


   200 مگابایت بر روی سرورهای قدرتمند EUKHOST انگلستان فضای دیسک

   2000 مگابایت پهنای باند ماهیانه

   20 ایمیل اکانت ایمیل

   20 دامین ساب دامین

   20 دامین ادان دامین

   20 دیتابیس بانک اطلاعات

   99.9% گارانتی شده همراه با 24 برابر خسارت خاموشی آپتایم

500 مگابايت فضاي حرفه اي لينوكس


 
1,800,000 ريال
Annuale

بکاپ روزانه، هفتگی و ماهیانه بر روی سرور دیگری در کشور امریکا
Anti D-Dos سخت افزاری
Anti Exploit
یک ماه تضمین برگشت پول


   500 مگابایت بر روی سرورهای قدرتمند EUKHOST انگلستان فضای دیسک

   5000 مگابایت پهنای باند ماهیانه

   50 ایمیل اکانت ایمیل

   50 دامین ساب دامین

   50 دامین ادان دامین

   50 دیتابیس بانک اطلاعات

   99.9% گارانتی شده همراه با 24 برابر خسارت خاموشی آپتایم

1000 مگابايت فضاي حرفه اي لينوكس


 
250,000 ريال
Mensile

بکاپ روزانه، هفتگی و ماهیانه بر روی سرور دیگری در کشور امریکا
Anti D-Dos سخت افزاری
Anti Exploit
یک ماه تضمین برگشت پول


   1000 مگابایت بر روی سرورهای قدرتمند EUKHOST انگلستان فضای دیسک

   10000 مگابایت پهنای باند ماهیانه

   100 ایمیل اکانت ایمیل

   100 دامین ساب دامین

   100 دامین ادان دامین

   100 دیتابیس بانک اطلاعات

   99.9% گارانتی شده همراه با 24 برابر خسارت خاموشی آپتایم

2000 مگابایت فضای حرفه ای لینوکس


 
350,000 ريال
Mensile

بکاپ روزانه، هفتگی و ماهیانه بر روی سرور دیگری در کشور امریکا
Anti D-Dos سخت افزاری
Anti Exploit
یک ماه تضمین برگشت پول


   2000 مگابایت بر روی سرورهای قدرتمند EUKHOST انگلستان فضای دیسک

   20000 مگابایت پهنای باند ماهیانه

   200 ایمیل اکانت ایمیل

   200 دامین ساب دامین

   200 دامین ادان دامین

   200 دیتابیس بانک اطلاعات

   99.9% گارانتی شده همراه با 24 برابر خسارت خاموشی آپتایم

3000 مگابایت فضای حرفه ای لینوکس


 
4,500,000 ريال
Annuale

بکاپ روزانه، هفتگی و ماهیانه بر روی سرور دیگری در کشور امریکا
Anti D-Dos سخت افزاری
Anti Exploit
یک ماه تضمین برگشت پول


   3000 مگابایت بر روی سرورهای قدرتمند EUKHOST انگلستان فضای دیسک

   30000 مگابایت پهنای باند ماهیانه

   300 ایمیل اکانت ایمیل

   300 دامین ساب دامین

   300 دامین ادان دامین

   300 دیتابیس بانک اطلاعات

   99.9% گارانتی شده همراه با 24 برابر خسارت خاموشی آپتایم

5000 مگابایت فضای هاست حرفه ای لینوکس


 
550,000 ريال
Mensile

بکاپ روزانه، هفتگی و ماهیانه بر روی سرور دیگری در کشور امریکا
Anti D-Dos سخت افزاری
Anti Exploit
یک ماه تضمین برگشت پول


   5000 مگابایت بر روی سرورهای قدرتمند EUKHOST انگلستان فضای دیسک

   50000 مگابایت پهنای باند ماهیانه

   500 ایمیل اکانت ایمیل

   500 دامین ساب دامین

   500 دامین ادان دامین

   500 دیتابیس بانک اطلاعات

   99.9% گارانتی شده همراه با 24 برابر خسارت خاموشی آپتایم

10000 مگابایت فضای هاست حرفه ای لینوکس


 
750,000 ريال
Mensile

بکاپ روزانه، هفتگی و ماهیانه بر روی سرور دیگری در کشور امریکا
Anti D-Dos سخت افزاری
Anti Exploit
یک ماه تضمین برگشت پول


   10000 مگابایت بر روی سرورهای قدرتمند EUKHOST انگلستان فضای دیسک

   100000 مگابایت پهنای باند ماهیانه

   1000 ایمیل اکانت ایمیل

   1000 دامین ساب دامین

   1000 دامین ادان دامین

   1000 دیتابیس بانک اطلاعات

   99.9% گارانتی شده همراه با 24 برابر خسارت خاموشی آپتایم

Included With Every Plan

   یک ماه گارانتی بدون شرط بازگشت وجه

Powered by WHMCompleteSolution

enamad